Türklerin Tarihte Kaybettiği 7 Büyük Savaş


Advertisements 1

Türk Tarihi sadece zaferlerle dolu değildir. Kaybedilen savaşlar da vardır. Bunların en önemlileri şunlardır;

Katvan Savaşı

Türkler ile Moğollar’ın bir kolu olan Karahitaylar arasında yapılmıştır. Savaş kaybedilmiştir.

Kösedağ Savaşı

Türk tarihinin en acı savaşlarından birisidir. Anadolu bu savaş sonunda Moğol istilasına uğramıştır.

Ploşnik Savaşı

Osmanlı Devleti, bu savaşı Sırplara karşı kaybetmiştir.

Advertisements 2

Raçova Savaşı

Devletin en güçlü olduğu zamanlarda 1475 yılında yapılmıştır. Osmanlı güçleri Boğdan Prensliği’ne karşı ağır bir yenilgi almıştır.

Zenta Savaşı

Osmanlı Devleti’nin gördüğü en büyük mağlubiyetlerden birisidir. Tam 30.000 askeri kayıp ile sonuçlanmıştır.

93 Harbi

Osmanlılar bu savaş sonunda çok büyük bir toprak kaybı yaşamıştır. Ruslar galip gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı

Sonun başlangıcı olan savaştır. Osmanlı Devleti’nin ağır yenilgisi, yıkımını hazırlamıştır.

Advertisements 3


Bu içeriğe senin tepkin?

eğlendim eğlendim
233
eğlendim
güldüm güldüm
133
güldüm
şaşırdım şaşırdım
34
şaşırdım
beğendim beğendim
270
beğendim

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir