Türklerin Yazdığı 7 Büyük Eser


Türk Tarihinde yazılmış en büyük 7 eseri sizler için bir araya topladık.

Göktürk Kitabeleri

Her ne kadar bir kitap şeklinde olmasa da Türk Tarihi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. İlk yazılı kaynaktır.

Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış bir öğüt kitabıdır.

Divanı Lugatit Türk

Kaşgarlı Mahmut’a ait olan Türkçe – Arapça eserdir.

Atabet’ül Hakayık

Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Ahlaki öğütler barındırır.

Divan-ı Hikmet

Göçebe Türklerin Müslüman olmasında  büyük pay sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi’ye aittir.

Siyasetname

Selçuklu Devleti veziri olan Nizamülkmülk tarafından yazılmıştır. Dönemin sultanına sunulmuştur.

Seyahatname

Evliya Çelebi tarafından yazılan eser, görüp gezdiği yerleri anlatmaktadır.


Bu içeriğe senin tepkin?

eğlendim eğlendim
266
eğlendim
güldüm güldüm
166
güldüm
şaşırdım şaşırdım
66
şaşırdım
beğendim beğendim
300
beğendim

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir